• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 317

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 324

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 331

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 409

Korta kommentarer, bland annat att 5000 ex av något ska skickas med La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 286

Kommentarer om bl a tändsticksaskarna och Radiotjänsts neddragningar av eo-utsändningar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 353

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 291

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 271

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 273

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 298

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 307

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 263

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.