SEF internt om La Espero juni1945

Kategori: Leteroj
Created by: Unua arkivanto

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

Att få saker tryckta gick inte hur som helst på den här tiden. Det tryckeri man anlitar måste ha rätt uppsättning typer. I Malmö fanns tydligen två tryckerier med den kapaciteten. Osagt hur läget var i Stockholm, men diskussionen pekar på att man hade problem med esperantotexter.

Jaro 1945
Skano Tute skanita
Aktujo Salex4 - Ut egna
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor