• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 356

Angående tryck av tidningen.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 366

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 358

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Hits: 458

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 241

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 285

Ett tack från Lindgren och godkännande av att få kontakt med svensk esperantolärare.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 277

Kort med noter och text till "La vekiĝo". Enocsson undrar hur Strönne klarar av allt han gör.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 341

Strönne vill ha hjälp med utskick till möjliga medlemmar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 304

Förslag på brev till svenskars utländska brevvänner, till stöd för svenska radioutsändningar på eo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 444

Innhåll och placering i pappersbunten tyder på att brevet är från hösten 1948.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 283

Exakt datum saknas, men det bör vara i september 1948.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 315

Hr Ysner? tackar för en god kongress och ber att få besök av Anna Alamo för föreläsningar.