• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 258

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 400

Originalet mörkare. Filen bearbetad för ökad läsbarhet.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 356

Pressmeddelande att Esperantofrämjandet beviljats insamlingspostgiro.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 586

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

SEF havas kontraŭan proponon de ŝanĝo de statutoj kaj urĝas la britojn sekvi kaj subteni ilin.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 322

La norvega federacio petas helpon de SEF ĉar la norvegaj aŭtoritatoj malpermesis al norvegoj aĉeti svedajn kronojn.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 377

Kihlberg är överraskad av SEFs inställning till Universala Ligo och ifrågasätter grunden för SEFs verksamhet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 288

Erik Carlén vill se en kampanj med eo-info till riksdagsledamöterna.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 293

Henning Nilsson i Sandered grubblar över hur stor en eo-flagga ska vara och i vilken grön färg.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 303

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 279

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.