• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
verkisto-nekonata

Attorps berättar språkminnen. SEF skickar respons att inte alla kongresser i denna värld lider av språkförbistring.

interna-dokumento
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 280

Av 51 anmälda verkar 34 ha dykt upp för esperantolärarutbildning. Markheden och Nordin bland dem.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 358

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Beställda tändsticksaskar: 25 300. Till 300 icke esperantotalande studenter i några större städer, har utsänts ett brev på esperanto tillsammans med nyckel.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 484

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 549

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 344

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 713

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Uppmaning till medlemmarna att beställa tändsticksaskar med reklam om esperanto. 30 000 beställda. "Alla använder tändstickor."

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 360

Fyra utländska föreläsare, reklamkampanjer, radioutsändningar, nordisk konferens etc.