• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 368

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 501

Renskrivet på maskin från fyra kongresser under 30-talet.

sef-pressinformation-1940-45
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 361

Pressmeddelande om Paul Nyléns 75-årsdag. Korrespondens mellan SEF och Svantesson.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 441

Flersidig pamflett om varför engelska är ett dåligt val jämfört med esperanto.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: ESE visa produkter
Hits: 370

Pamflett av Lindhagen angående den motion han inlämnade till första kammaren.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 520

Apell författad av signaturen Spero. Förhoppningarna att esperanto ska segra som världsspråk inom kort är stora.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Hits: 455

Skrift från Office Central Espérantiste, Paris, 1911. 21 s. Märkt "StEFB No 86".

Ne-skanita
Kategori: Gazetoj
Hits: 491

Pluraj numeroj de pluraj jaroj. Gazeto manskribita plusendita inter grupo da legantoj.

Ne-skanita

Ne skanita. Protokoll mellan 1928-1933 med ett sista sammanträde 1941 vid upplösningen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 437

Broschyrtryckning, SvEspKon i Stockholm -48, Mer om arvet efter Soneson.