• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
SEF-kongreso 2016 Gdansk - Jarraporto 2015

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Gdansk 5a - 8a de Majo 2016.

Verksamhetsplan och budget för 2016 och 2017

Raporto kaj propono de la estraro pri 12-monata membroperiodo kaj ŝanĝo de § 5.1 de nia statuto

Estrara propono doni al Ebbe Vilborg honoran membrecon de SEF

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2015 Uppsala - Jarraporto 2014

Tagordo, Jarraporto kaj revizora raporto de la kongreso en Uppsala 2015.

Förslag till årsmötet 2015
A. Fråga om stödmedlemskap – "Esperantovänner"
B. Fråga om övergång till 12-månadersmedlemskap

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2014 Lesjöfors - Jarraporto 2013

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 2014.

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2013 Karlstad - Jarraporto 2012

Tagordo, Jarraportoj, revizora raporto de la kongreso en Karlstad la 11an de Majo 2013.

Diskutproponoj por daŭra informlaboro: Eblecoj de ”eksteraj rilatoj”, Argumentoj taŭgaj por diversaj celgrupoj, Membroflegado, kursoj kaj reklamo,  Ebla informmaterialo kaj Konkludo – propono pri eblaj strategioj.

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2012 Helsingborgo - Agadraporto 2011

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2011 Stokholmo - Agadraporto 2010

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2010 Lesjöfors - Agadraporto 2009

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 15a de Majo 2010.

Jarkunsidaj dokumentoj SEF