SEF-prot 10jun1946

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

Ett förslag från Island om att arbeta gemensamt för införande av esperanto i folkskolan avslogs. Ny beställning av 30 000 tändsticksaskar med eo-propaganda gjord, likadan som den förra. Rapporteras att tjecken Josef Vitek höll 90 föredrag på sin turné. Föreslås att 20 pålitliga esperantister på olika orter ska arvoderas för att granska tidningar map esperantonyheter. Årsavgifter för den nyligen beslutade ungdomssektionen sattes till halva årsavgiften upp till 18 år.

Jaro 1946
Skano Tute skanita
Aktujo SEF-styrelsen aktujo 1945-50
Teko 14: SEF-styrelsen diverse
Jardeko 1940-49

Bilagor