Multe el la enhavo en la dokumentoj estas ofte ripetataj kaj ofte tedaj informoj, sed okazas ke la okulo trovas frazojn kiu indikas pli grandan, nekonatan mondon.

En la SEF-protokolo de la 28an de Marto 1947 mi trovis frapan novaĵon. La estraro konstatas ke la sveda parlamento decidis laŭ la propono de la registaro aldoni 5000 kr al eduko de instruistoj en Esperanto. Mi ne sciis ke la Sveda ŝtato fakte tiel subtenis Esperanton, per mono. Vere gajiga informo. Kiom estus 5000 kr hodiaŭ?

Malgaje, pli ofte la okulfrapaj eroj temas pri aferoj kiuj tuŝas la finiĝon de vivo. Kvazaŭ la okazo tiel tuŝas la koron de la skribanto, ke la emocioj kaj sentoj donas alian lingvon, alian stilon. La tedeco estas for - vivanta vigleco venis - pro morto. Tio sentas iel renverse, sed eble ni devas esti rememorigataj pri la morto por vere senti kaj esprimi ke ni vivas.

En arkivo de dokumentoj estas neeviteble ne trovi ŝpurojn de morto de tempo al tempo. Ofte estas membro, ne tro bone konata, kun sekva decido de la estraro sendi florojn. Sed unu persono ekinteresis min - sinjoro Soneson en Emmaboda. Ĉi tie troviĝas rakonto.

El la protokolo de SEF la 4an de Oktobro 1946:

"§5   Beträffande Albin Sonesons dödsbo konfirmerade VU under hand fattat beslut att tillskriva Emmaboda Advokatbyrå, att uppsäga hushållerskan fr.o.m den 1 okt., att omedelbart utbetala henne tillkommande del av arvet samt att låta henne få köpa dels Hr Sonesons cykel och dels en av hans kostymer. Då Sonesons bröder icke äro villiga att godkänna det upprättade testamentet, vinner detta ej laga kraft förrän efter sex månader, då auktion kan förrättas på efterlämnad kvarlåtenskap inkl. fastighet. VU bemyndigade Emmaboda Advokatbyrå att uthyra fastigheten på 6 månader."

En protokolo jaron poste, la 24an de Oktobro 1947 mi trovis:

"§   Rapporterades att advokat Erlandsson i Emmaboda översänt preliminär slutredovisning för adjunkt Sonesons dödsbo utvisande i inkomster 36.400 kr. och i utgifter 25.000 kr. Alltså en behållning på 11.400 kr. förutom inkomsterna för försålda böcker, skrivmaskin osv. Likvid kommer att erläggas inom de närmaste 14 dagarna."

Ĉu sinjoro Soneson donacis sian heredon al SEF? Sed kiel la estraro povas "ordoni" al la advokato kion fari antaŭ ol la testamento estas laŭleĝa? Mi scivolemas.