La ĝenerala celo de la arkiva projekto estas esplori la posedaĵojn de SEF ĉe Esperanto-Gården kaj igi la interesajn aferojn serĉeblaj kaj atingeblaj.

La unua ondo de skatoloj de la kelo estis la 36 ujoj nomataj "SEF arkiv" kun numeroj I - XXXVI (1-36). Tiuj, evidente, estis stokitaj en Malmö ĉe s-ro kaj s-ino Strönne en Amiralsgatan. En 1995 ili estis transportataj, plej verŝajne rekte al Esperanto-Gården. Jen komprimita enhavolisto.

I - Kursoj: ISOSEK, Hermods, Esperanto utan förkunskaper 1-6, Kurso de Ĉe - aldono por gvidantoj. Världsspråksfrågan: radiotranskription, brevväxling, Skolöverstyrelsen, Lindhagens motion od. Lärarkursen 1932: Esperanto i skolorna, "Freden"; Malmgren 1939, Malmgren-pärm 1934.

II - Lundgren 1909-17, Skandinava kongreso 1918, Norda (Balta) kunlaboro 1935-38, Eo handbok, UEA; Malmgren 1931-33 + 1935-36, Rondiranta gazeto, Tradukoj kaj originaloj, Notlibro, Radiopetitionen 1945, Protokoll Stockholma Instruista klubo, Lapplandsbroschyrer, Esperantofrämjandet 1949, SEF: pressinfo, Programarkiv, flygande utställning, Diverse matriklar, SEF- och Eldonareklam.

III - Informoj pri prelegaj turneoj de svedoj kaj eksterlandanoj, La filmo el Kolonjo, Wings over Empire, Promenado tra ĵamoreo, kantoj kaj teatraĵoj, raportoj de kluboj 1943-45.

IV - Ekonomiaj dokumentoj de la UK en 1934. (Ankaŭ en aliaj skatoloj.) Esperanta Turisma Komisiono - ETK 1932-40, SEI kaj la peto al Radiotjänst 1945, abonantoj de La Espero 1925, diversaj leteroj de kaj al SEF 1930-39, Backman-dokumentoj 1905-21. Libroj en kaj pri Ido.

V - Estraraj kaj jarkunsidaj dokumentoj inter 1931 kaj -52.

VI - Kaslibroj de SEF 1908, 1936-42. Propagandafonden 36-40, Ombudsmannafonden 1941.

VII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

VIII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

IX - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

X - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XI - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XIII - Dokumentoj kaj leteroj al SEF 1934 ĝis -49. ETK 1938. Vojaĝo al Britio 1938.

XIV - Kvitancoj kaj dokumentoj de UK-34.

XV - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVI - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVII - Libroj pri Ido aĉetitaj de la biblioteko de Ihrborn (mortinta 1968). Diversaj libroj pri planlingvoj, ĉefe Ido, Occidental, Mondial ktp. Svensk världsspråkstidning k.s.

XVIII - Biblioteko de Ihrborn: lernolibroj, leglibroj kaj gazetoj en ido.

XIX - Biblioteko de Ihrborn: diversaj idistaj gazetoj de diversaj jaroj inter 1912 kaj 1960.

XX - Biblioteko de Ihrborn: ido-gazeto Progreso inter la jaroj 1908 ĝis 1960.

XXI - Biblioteko de Ihrborn: ido-gazetoj diversaj inter 1912 kaj -59. Eo-gazetoj Nica li. revuo inter 1955 kaj 1960, Franca esperantisto 1915-19.

XXII - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj Herezulo, Jolanda pioniro, Norda prismo, Nova epoko, Oomoto, Ponto, div jaroj inter 1918 kaj 1961.

XXIII - Biblioteko de Ihrborn: eo-gazetoj binditaj; Sv Arbetaresperantisten, Laborista esp, Arbetaresp., Libera laboristo, XIIa e-krg lab de diversaj jaroj inter 1920 kaj -54.

XXIV - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj binditaj. Esperanto, La Espero 1922-23 kun La Lumturo 1923, Internaciisto, Sennacieca revuo, Suda stelo, Vojo vero vivo, de div. jaroj inter 1922 kaj -60.

XXV - Biblioteko de Ihrborn: Sennacieca revuo, Sennaciulo, Sur posteno de div jaroj inter 1921-61. Libroj kaj kajeroj pri religio.

XXVI - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri religio.

XXVII - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri politiko.

XXVIII - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri politiko.

XXIX - Biblioteko de Ihrborn: binditaj eo-gazetoj Aŭstria esp, Internacia komerca revuo, ISK (Int. de soc. kunbatalo), La kritika observanto, Kristana espero, Lingvo internacia, La militrezistanto, de jaroj inter 1919-37. Esperanto kaj kulturo, Encyklopedio de kulturaj vortoj en E, div vortaroj de div lingvoj.

XXX - Biblioteko de Ihrborn: Gazeteltondaĵoj 1931-39.

XXXI - Biblioteko de Ihrborn: Div libroj kaj kajeroj pri filozofio, politiko, religio, higieno. Kelkaj eksterlandaj vortaroj. Biblioteko de sennaciulo, Norsk esperantoblad, internacia kulturo.

XXXII - Biblioteko de Ihrborn: Esp triumfonta, Sennacieca revuo de jaroj 1921-38. ("malnovaj kaj malbelaj sed indas ŝpari".)

XXXIII - Biblioteko de Ihrborn: eo-gazetoj Heroldo, Sennaciulo, Esperanto de div inter 1930 kaj -67. UEA jarlibroj: div inter 1920-48. SAT-jarlibroj div inter 1922-67. Almanako de UL div inter 1948-58.

XXXIV - La Espero 1981-89, svedaj broŝuroj pri eo, eksterlandaj broŝuroj pri eo, svedaj turistaj broŝuroj en eo, mallongaj teatraĵoj en eo.

XXXV - Gazetoj Svenska Arbetaresperantisten 1922-25, Esperanto marto 1910 ĝis julio 1914.

XXXVI - Malnovaj UK-afiŝoj, afiŝoj de prelegturneoj, testoj de svedaj varbiloj por eo.