• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 537

Otto Fuchs kaj Heinrich Lorenz volis veni por kanti esperante. Kun kantaro.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 495

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 535

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 429

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 631

Dokument rörande hanteringen av namninsamling för radioutsändningar på esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 475

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 534

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 423

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 443

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 506

En mängd brev varav en del av känsligare natur.