• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 391

Utkast av brev till 'andra mäktiga riksförbund'.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 390

Tillförsikten om esperantos roll ökar efter kriget. Stöd ska sökas utanför medlemskåren.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 300

Först ett utkast och sedan det som ser ut som en slutlig utformning.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 223

Strönne sänder kongressbok och info om eo till Gösta Attorps på Svenska Dagbladet.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 368

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 389

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 477

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 368

Bättre kopia av tidigare skannat dokument.

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 400

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

Ne-skanita
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 406

Dublett på relaterat dokument.

interna-dokumento
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 401

Bättre skannat tidigare dokument.