• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 318

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 303

Först ett utkast och sedan det som ser ut som en slutlig utformning.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 699

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

interna-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.

oficiala-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 404

Deltagarlista, program, dagordning samt motioner.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 449

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 538

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 475

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 535

Al Strönne pri ebla artikolo en La Espero petante la membrojn pri "Kristnaska donaco" al SEF.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Propono de letero al membroj mendi alumetojn kun esperanta propagando.