• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 377

Förslag för att styra upp verksamheten och effektivisera. Info-blad ska bara utkomma varannan vecka.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 369

Strönne efterfrågar ökad effektivitet och uppmärksamhet i kort memo.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 444

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 240

En fransman har haft yrkesmässiga kontakter med en svensk som blivit intresserad av esperanto.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 436

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 435

Danskarna gjorde en lyckad resa till Frankrike 1939 och vill återupprepa med Lappland 1946.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 261

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 251

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?