• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 438

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Slutkläm på tändsticksaffären.

interna-dokumento
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 326

Kommentarer av Birger "Biĝo" Gerdman.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 358

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

ikon-sef-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Uppmaning till medlemmarna att beställa tändsticksaskar med reklam om esperanto. 30 000 beställda. "Alla använder tändstickor."

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 374

Kort att skickas till Brevskolan om man är med i Amikaro, tydligen. Varför?

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 358

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.