• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 703

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 634

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 608

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 584

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 607

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 606

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 698

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 542

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 687

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 611

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 492

Först ett utkast och sedan det som ser ut som en slutlig utformning.