• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 24okt1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 615

Teknisk sektion bildad i SEF. Behållningen från Sonesons dödsbo 11 400 kr.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 576

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

SEF-VU-prot 26sep1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 551

Erik Carlén upprörd över reklam för nöjen på kongressen. (Se relaterat dokument för bättre kvalitet.)

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 499

Om VUs förslag att ordna konsert med Povel Ramel, Brita Borg etc som dragplåster för att kunna sprida lite info om eo.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 520

Tiggarbrev. Almén hänvisar till att SEF fått stora ålägganden av årsmötet och behöver mer stöd.

SEF-VU-prot 28feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 541

Diverse. Björn Collinder har fått svar från Eleanor Roosevelt ang. eo.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 606

Diskussioner fördes om att sammansluta SEF och SLEA efter kriget. Liknande hände i andra nordiska länder.

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 485

Rådslag i Skövde inför det kommande studieåret. Föreläsare och debattledare. 

SEF-VU-prot 28mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 613

Rikstaden(sic!) har på regeringens proposition godkänt statsanslag på 5000 kr för utbildning av esperantolärare.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 537

Al Strönne pri flagoj kaj gratulo al la naskiĝo de filino.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 432

Först ett utkast och sedan det som ser ut som en slutlig utformning.