• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 332

Mallonga memorigo pri presado de La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 338

Korta kommentarer till Strönnes tidigare utskick om propaganda.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 344

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 425

Korta kommentarer, bland annat att 5000 ex av något ska skickas med La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 329

Lärarkurser ska ordnas, enkät, Esperanta Studservo och problem med en delegito i UEA.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 253

Handskrivet brev från "Universala Esperanto Asocio - la prezidanto", dvs Malmgren.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 272

Malmgren volas ke Strönne kaj SEF agu en lia loko koncerne brita alvoko por statuta ŝanĝo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 263

Malmgren är trött och stingslig. Det gnisslar i SEF-styrelsen och han behöver övernattning i Malmö.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 374

Om bl a grammofonskivor, Kiruna, Edwarda Kaminska samt samarbete med SAT.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 296

SEF söker världen över efter korrekt info om eo-rörelsen och dess framgångar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 277

Kort not i tre punkter, om Valkenier och sökande efter hobbyutställning och smålandsutställning.