• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 292

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 300

Grubblerier eftersom en "pariskonferens" krockar med SEFs årsmöte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 279

Diskussioner hur Brevskolans eo-kurs ska hanteras och hur reklam ska spridas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 375

Administration av var saker ska tryckas och hur saker ska skickas och hanteras. FN-uppropet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 220

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 294

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 395

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Hits: 362

Upprop till lärare att läsa Esperanto. Undertecknat av flera lärare som redan lärt sig.

Kategori: Leteroj
Hits: 357

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 336

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 361

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 440

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.