• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 326

Malmgren är välkommen till Strönne, som häller olja på vågorna i styrelsekonflikt under uppsegling.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 335

Grubblerier eftersom en "pariskonferens" krockar med SEFs årsmöte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 316

Diskussioner hur Brevskolans eo-kurs ska hanteras och hur reklam ska spridas.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 409

Administration av var saker ska tryckas och hur saker ska skickas och hanteras. FN-uppropet.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 248

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 324

Aktujo - VU-protokoll med följebrev sep-okt1947

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 426

Al Strönne kaj Åberg. Plejparte pri la loterio far s-ro Nilsson de "Vanföresanstalten". Ili vendos lotojn, SEF gajnus.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Hits: 402

Upprop till lärare att läsa Esperanto. Undertecknat av flera lärare som redan lärt sig.

Kategori: Leteroj
Hits: 385

Om samarbete SEF-SLEA samt internationellt.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 410

Från Malmgren till övriga styrelsen ang nästa möte.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 392

Bland annat ang. revidering av korrespondenskursen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 474

Förfrågan om medalj till Nylén, Esperanta Studservo.