• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev fr Vingåker 20dec31_fram
Kategori: Leteroj
Hits: 598

Önskan om upplysningsnummer av La Espero, samt radioutsändningar på eo.

Al SEF kongresa raporto Dahl 20aug31_fram
Kategori: Raportoj
Hits: 544

Vojaĝo al Krakovo kadre de ETK-aranĝo.

SEF-kongress 1944 media-SDS 30maj1944_fram

Resumé från kongressen med inflikandet att årsmötet beslutat bjuda in till internationell kongress i Malmö.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 494

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 685

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 747

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 587

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 704

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 631

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 638

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 565

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.