• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 655

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 652

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 475

Presita letero de Th Cart al Lundgren pri voĉdona mastrumado.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 507

Presita letero de Th Cart, kun raporto de Prof. Grosjean-Maupin pri voĉdono pri landnomoj.