• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 570

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Turisto-delegitoj IEL 15jul1946_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: IEL visa produkter
Hits: 336

Priskribo pri la tasko esti turista delegito de IEL. Similas al Pasporta Servo (kaj la nuna angla-lingva servo Couch Surfing).

Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 450

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

verkisto-nekonata

Attorps berättar språkminnen. SEF skickar respons att inte alla kongresser i denna värld lider av språkförbistring.

SEI-prot 3 jan 1932_fram
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 412

Aldonaĵo al SEF-protokolo.

interna-dokumento
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 229

Av 51 anmälda verkar 34 ha dykt upp för esperantolärarutbildning. Markheden och Nordin bland dem.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 294

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 430

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 355

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.