• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 696

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-VU-prot 04okt1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 837

Reklamkort till landets scouter, La Espero utbildningsnummer till landets seminarier, beslut ang. Albin Sonesons dödsbo.

SEF-VU-prot 05dec1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 559

Lars Brusewitz rapporterar. Världsfederalisternas upprop avslås.

SEF-VU-prot 06maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 714

Bl a nytryck av 500 ex för föreläsningsturné i Norrland eftersom de gamla tagit slut.

SEF-VU-prot 07mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 727

Om ABF-kurs på Brunnsvik och internationellt lärarsamarbete.

SEF-VU-prot 08feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 656

Tillstånd för SEF att översätta och ge ut Svensk-internationella Pressbyråns veckorevy på esperanto.

SEF-VU-prot 08mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 769

Beslut att trycka 4000 medlemskort för Amikaro de Esperanto.

SEF-VU-prot 11jul1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 673

Tack har inkommit från Ungern för gåvopaket. SEF skickar gåvopaket till utlandsesperantister. 

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 588

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 587

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

SEF-VU-prot 20maj1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 555

Bättre kopia finns i relaterat dokument.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 618

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.