• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 556

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 459

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 721

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 616

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 622

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 441

Broschyrtryckning, SvEspKon i Stockholm -48, Mer om arvet efter Soneson.

SEF-prot. 19aug1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 432

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.

SEF-protokoll 6-7jan1950_1 - dagordning_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 554

Medlemsantal 1650, 60 klubbar. SEF universalarvinge. Stumfilmsprojektor inköpts. Riksklubbmästare?

SEF-protokolo majo 1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Mallonga listo de ĉiamaj decioj pri propagando kaj agado.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 590

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.