• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 492

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 393

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 662

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 558

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 569

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 393

Broschyrtryckning, SvEspKon i Stockholm -48, Mer om arvet efter Soneson.

SEF-prot. 19aug1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.

SEF-protokoll 6-7jan1950_1 - dagordning_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 499

Medlemsantal 1650, 60 klubbar. SEF universalarvinge. Stumfilmsprojektor inköpts. Riksklubbmästare?

SEF-protokolo majo 1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 353

Mallonga listo de ĉiamaj decioj pri propagando kaj agado.

Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 532

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.