• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 512

Osagt vem avsändaren är - ABF, SEF, SEI? Det speglar ändå situationen och Esperantos popularitet.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Hits: 384

Upprop till lärare att läsa Esperanto. Undertecknat av flera lärare som redan lärt sig.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Listor med prenumeranter för åren 1925, 1928, 1930 samt ett antal med okänt årtal.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 591

Översatt utdrag ur rapport från Nationernas Förbund. 

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 317

"Ang. antagande av ett världsspråk", sid 88-102.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 430

"Om antagande av ett världsspråk", sid 1-32. (Två exemplar.)

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 451

"Ang. ett världsspråk", sid 77-82.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 707

"Esperanto såsom ett internationellt språk". Förslag ställt av Lord Robert Cecil och resolution antagen 15 september om att frågan bör utredas ytterligare. Sid 110-111.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 676

"Esperanto som internationellt hjälpspråk", sid 143-44. Resolution antagen 21 september 1922. Församlingen antog sekretariatets betänkande och hänsköt frågan vidare till Kommissionen för intellektuellt samarbete för utlåtande.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 494

Presita letero de Th Cart al Lundgren pri voĉdona mastrumado.