• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Hits: 676

La islandano Thorbergur Thordarson prelegadis en kluboj, lernejoj kaj publike por ĉ. 4000 personoj.

interna-dokumento
Kategori: Agado
Hits: 571

Brilioth är översvallande glad över den hjälp han fått av esperantister.

interna-dokumento
Kategori: Agado
Hits: 469

Herr Beckman beskriver sina personliga kontakter i öst samt hur eo ledde honom till ungersk poesi.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 488

Utdrag ur protokoll fört vid Göteborgs Folkskolors Undervisningsnämnd 16 oktober 1944.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 420

Presita letero de Th Cart al Lundgren pri voĉdona mastrumado.

interna-dokumento
Kategori: Leteroj
Hits: 457

Presita letero de Th Cart, kun raporto de Prof. Grosjean-Maupin pri voĉdono pri landnomoj.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 460

Johnny Bode var sångare, kompositör, mytoman och dåtidens skandalpersonlighet.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 745

C är upprörd över felaktiga data om eo från en av motståndarna i diskussionen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 732

Collinder ser fram emot radiodiskussionen.