• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ikon-gazetoj

Artikel om hela Radiodiskussionen med textprov på ingående språk.

interna-dokumento
Hits: 641

Körschema för slutomgången i diskussionen om Världsspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 443

Kallelse med deltagarlista till möte inför Radiodiskussionen om världsspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 648

Radiotjänst inbjuder Esperantoförbundet att deltaga i diskussion om världspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 595

Radiotjänst beklagar att de inte tillräckligt tydligt förklarat sin plan eftersom SEF tackat nej.