• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 510

Kommentarer om bl a tändsticksaskarna och Radiotjänsts neddragningar av eo-utsändningar.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 642

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 568

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 564

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 557

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 570

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 559

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 545

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 594

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 1223

Islänningarna har hittat på en kampanj som irriterar di svenske.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 590

Funderingar kring administration av listor över personer som stödjer esperanto.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 570

Strönne avböjer ånyo förfrågan om att bli redaktör för La Espero. Diverse tankar om tidningen.