• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 459

Post-, Telefgraf- och Telefontjänstemännens Internationella Esperantoförbund. Diverse dokument.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 483

Diversaj kantoj kaj teatraĵoj kaj teatraĵetoj. Kelkaj unuaj paĝoj skanitaj.

ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Hits: 528

Manuskriptoj kaj vojaĝprelegoj.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 780

Ett stort antal danskar som kan föreläsa på både eo och dansk. För kännedom till SEF?

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 955

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Kategori: Leteroj
Hits: 911

Leteroj senditaj al John Lundgren en Hedemora. Jaroj nekonataj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 661

Föredrag och texter, en del uppenbart sända i radio. Troligen 30-40-tal.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 718

Karta och broschyr över Trälleborg, samt handskriven översättning.