• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
oficiala-dokumento
SEF årmöteshandlingar Stockholm 1948

Deltagarlista, program, dagordning samt motioner.

Kongresoj ktp SEF
Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Till Helsingborgs radiostation ang. utsändningar på Eo

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

Leteroj SEF
sef-pressinformation-1940-45
SEF Pressinformation 1940-45

Pressmeddelande om Paul Nyléns 75-årsdag. Korrespondens mellan SEF och Svantesson.

Informiloj SEF
ikon-ne-skanita
Brevkurser 10-30-tal

Material från sex brevkurser.

Agado SEF
oficiala-dokumento
SEF Bilaga C -rapport folkskolor 9jan1946- 16feb1945

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

Raportoj SEF
Ne-skanita
SEF Kassabok 1940

Ne skanita.

Ekonomio SEF
SEF-protokoll 6-7jan1950_1 - dagordning_fram
SEF-protokoll 6-7jan1950

Medlemsantal 1650, 60 klubbar. SEF universalarvinge. Stumfilmsprojektor inköpts. Riksklubbmästare?

Estraraj protokoloj SEF
Ne-skanita
Paul Nylén - åtta tal - 1930-tal

Renskrivet på maskin från fyra kongresser under 30-talet.

Kongresoj ktp SEF
esperantohandbok
Esperantohandbok

Gvidlibro pri aktivado.

Informiloj SEF
ikon-ne-skanita
Memorabilia Backman 1909-21

Memoraĵoj de la aktivado de Backman.

Agado SEF
Ne-skanita
SEF Kassabok 1941

Ne skanita.

Ekonomio SEF
SEF-protokolo majo 1945_fram
SEF-protokolo majo 1945

Mallonga listo de ĉiamaj decioj pri propagando kaj agado.

Estraraj protokoloj SEF