• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
SEF-kongreso 2015 Uppsala - Jarraporto 2014

Tagordo, Jarraporto kaj revizora raporto de la kongreso en Uppsala 2015.

Förslag till årsmötet 2015
A. Fråga om stödmedlemskap – "Esperantovänner"
B. Fråga om övergång till 12-månadersmedlemskap

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
Ne-skanita
SEF Kassabok 1939

Ne skanita.

Ekonomio SEF
Ne-skanita
SEF-prot 25maj1947

Broschyrtryckning, SvEspKon i Stockholm -48, Mer om arvet efter Soneson.

Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF PM-förslag till arrangörer av årsmöten 28mar1948

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.

Kongresoj ktp SEF
sef-klubbar-anslutna-1935
SEF-klubbar anslutna 1935 Kluboj de SEF SEF
afiso-de-1936-25x38cm
Afiŝo de 1936 (25x38cm)

Afiŝo kun loko por entajpi lokaj eventoj kaj aranĝoj. Iom da teksto pri kio estas Esperanto.

Varbiloj SEF
Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Helsingborg - brev om radioutsändningar 1932

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Leteroj SEF
Ne-skanita
Radiodiskussion i Världspråksfrågan 1933

Diverse material kring Radiodebatten 1933.

Agado SEF
ikon-sef-informilo
SEF rapport Viteks turne jun1946

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

Raportoj SEF
SEF-kongreso 2016 Gdansk - Jarraporto 2015

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Gdansk 5a - 8a de Majo 2016.

Verksamhetsplan och budget för 2016 och 2017

Raporto kaj propono de la estraro pri 12-monata membroperiodo kaj ŝanĝo de § 5.1 de nia statuto

Estrara propono doni al Ebbe Vilborg honoran membrecon de SEF

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
Ne-skanita
SEF Huvudbok 1939-40

Ne skanita.

Ekonomio SEF
SEF-prot. 19aug1945_fram
SEF-prot. 19aug1945

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.

Estraraj protokoloj SEF