• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
ikon-Teko-aktujo
Teko 15 - Salex pärm

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

Tekoj SEF
tutlanda-matrikulo-1944
Tutlanda Matrikulo Membrolistoj SEF
SEF-prot 08jun1946_fram
SEF-prot 08jun1946

Danskt förslag om nordisk samverkan.

Estraraj protokoloj SEF
sef-klubbar-anslutna-1939
SEF-klubbar anslutna 1939 Kluboj de SEF SEF
Ne-skanita
Adresserade kuvert - 13 st - 1947

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Matrikuloj SEF
ikon-26aUK-1934
26a UK Stokholmo - Korrespondens LKK-CO 1933-34

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

Leteroj SEF
ikon-sef-protokolo
SEF-protokolo jarkunsido 1945

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

Jarkunsidaj protokoloj SEF
minneslista-1947
Minneslista 1947 Informiloj SEF
Ne-skanita
SEF Komunikoj Esperantofrämjandet

Utformning av propaganda.

Agado SEF
oficiala-dokumento
SEF rapport eo-undervisning i folkskolor 9jan1946

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

Raportoj SEF
SEF-kongreso 2012 Helsingborgo - Agadraporto 2011

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
Ne-skanita
SEF Huvudbok 1936-38

Ne skanita.

Ekonomio SEF