• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

Estraraj protokoloj SEF
SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
SEF-kongress 1944 deltagarförteckning

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Kongresoj ktp SEF
sef-klubbar-anslutna-1938
SEF-klubbar anslutna 1938 Kluboj de SEF SEF
SEF-korrespondens 1930 - augusti 1931

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

Leteroj SEF
SEF-prot jarkunsido Uddevalla 8+9jun1946_fram
SEF-prot jarkunsido Uddevalla 8+9jun1946 Jarkunsidaj protokoloj SEF
minneslista-1948
Minneslista 1948 Informiloj SEF
Ne-skanita
Aktujo Lapplandsbroschyren

Arbetsmaterial och broschyrer från 1931+35

Agado SEF
Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Utskickade propagandablad sept 1945

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Raportoj SEF
SEF-kongreso 2009 Borlänge - Jarraporto 2008

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Borlänge, Fornby folkhögskola 22a - 24a de Majo 2009.

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2010 Lesjöfors - Agadraporto 2009

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 15a de Majo 2010.

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
SEF-kongreso 2011 Stokholmo - Agadraporto 2010

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Jarkunsidaj dokumentoj SEF
Ne-skanita
SEF Huvudbok 1934-35

Ne skanita.

Diversaj kontoj, p. 1-55. Pagoj de kluboj, p. 91-94.

Ekonomio SEF