• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 589

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 514

Ne skanita. Diverse ekonomidokument.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 550

Ne skanita. Malnova teko nomita "Sth kgr 1934".

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 467

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 406

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 491

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 483

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 549

Arbetsmaterial och broschyrer från 1931+35

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 454

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.

ikon-ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Material från sex brevkurser.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 454

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 452

Flersidig pamflett om varför engelska är ett dåligt val jämfört med esperanto.