• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 403

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 2014.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 665

Principe neskanita. Videblas nur la glumarko.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 506

Ne skanita. Diverse ekonomidokument.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 544

Ne skanita. Malnova teko nomita "Sth kgr 1934".

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

afiso-de-1936-25x38cm
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 509

Afiŝo kun loko por entajpi lokaj eventoj kaj aranĝoj. Iom da teksto pri kio estas Esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 481

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 256

S-ro Valkenier el Nederlando ofertas prelegojn pri sia lando. Pluraj leteroj pri tio.