• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Brev till distrikten 12okt31_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 624

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Varbilo - Gåvor gengåvor 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 651

Infoblad om varför SEF behöver medlemmar och medlemmar behöver SEF.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 485

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

Leteroj Einar Dahl 1931_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 697

Klubo diskutas - SEF aŭ SLEA plej agema organizo.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 587

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Ordenssyskon!_om_eo_till_IOGT-medlemmar 1931_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 718

Informationsblad om esperanto särskilt ställt till medlemmar i IOGT.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 781

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Konferensinbjudan till Strönne, kommentarer över löpande styrelsearbete samt irritation över att tidningarna skriver mer om mondial än esperanto.

SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 705

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF-komuniko 1 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 322

Reguloj pri klubaj raportoj

SEF-komuniko 2 1944_fram
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 474

Komunikilo kiu en si mem estas matrikulo de membroj.