• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 263

S-ro Valkenier el Nederlando ofertas prelegojn pri sia lando. Pluraj leteroj pri tio.

Förslag resebidrag 1945_fram
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 568

Förslag för stöd till klubbrepresentanter för årskongresser.

kongresa-matrikulo-jaro-kaj-loko-nekonata
Kategori: Membrolistoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 336

Tri paĝoj kun listoj de "Fraŭloj" kaj "Fraŭlinoj" de "kongreso". Ĝi estas aktuja kunligilo al SEF-klubbar Matrikuloj 1945.

la-espero-nr-4-1941
Kategori: La Espero
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 869

Troviĝas en la Akto Tutlanda registrado 1944.

sef-minneslista-1946
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 640

Broschyr från SEF om det kommande årets händelser.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Antal beställda affischer totalt med kommentarer, samt antal per beställare. SEF och SLEA.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 377

Beställningar av SEFs affisch och flygblad från SLEA-medlemmar.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 473

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

SEF Amikaro preta karto 1945_fram
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 493

Membrokarto de SEF Amikaro