• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
SEF-protokoll 6-7jan1950_1 - dagordning_fram
SEF-protokoll 6-7jan1950

Medlemsantal 1650, 60 klubbar. SEF universalarvinge. Stumfilmsprojektor inköpts. Riksklubbmästare?

Estraraj protokoloj SEF
SEF-protokolo majo 1945_fram
SEF-protokolo majo 1945

Mallonga listo de ĉiamaj decioj pri propagando kaj agado.

Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF styrelseprotokoll 8feb1948

Ett flertal glädjande besked som pekar på en verksamhet på uppgång.

Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF Prot Representantskapet - Rapport från Almén 6 - 16maj1948 Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF Prot SEF-styrelsen - Rapport från Almén 8 - 15maj1948 Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF protokoll 18-19jan1947

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

Estraraj protokoloj SEF
interna-dokumento
SEF protokoll - konstituerande - 25maj1947 Estraraj protokoloj SEF
sef-minneslista-1946
Minneslista 1946

Broschyr från SEF om det kommande årets händelser.

Informiloj SEF
minneslista-1948
Minneslista 1948 Informiloj SEF
minneslista-1947
Minneslista 1947 Informiloj SEF
minneslista-1949
Minneslista 1949 Informiloj SEF
minneslista-1950
Minneslista 1950 Informiloj SEF