• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
Normalplanen 1931-32_fram
Normalplan 1931-32

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Agado SEF
Brev till distrikten 12okt31_fram
Brev till distrikten 12okt31

Not till distrikten om artikel som ska vidarebefordras till lokalpressen. Ingen artikel dock.

Informiloj SEF
sef-klubbar-anslutna-1937
SEF-klubbar anslutna 1937 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1938
SEF-klubbar anslutna 1938 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1939
SEF-klubbar anslutna 1939 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1934
SEF-klubbar anslutna 1934 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1935
SEF-klubbar anslutna 1935 Kluboj de SEF SEF
interna-dokumento
SEF - Anvisningar beträffande föredrag med utländska föreläsare 30-40-tal

Regler för hur föredragen ska hanteras.

Labordokumentoj SEF
interna-dokumento
SEF - utkast brev t Hugo - oenighet Radiodiskussionen 1933 Labordokumentoj SEF
interna-dokumento
Aktaro - översättningar av Ur Almanack 1933 - dec1932

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

Labordokumentoj SEF
Avslag om resebidrag från kgl majt_skolöverstyrelsen 1931_fram
Avslag på resebidrag av kgl majt-skolöverstyrelsen

Nådigt avslag på ansökan om resebidrag.

Leteroj SEF
Brev om radio i Hbg från Gustav Henriksson 1932_fram
Helsingborg - brev om radioutsändningar 1932

En herre vid namn Gustav Henriksson skriver till SEF angående utsändningar om eo från Helsingborgs radiostation.

Leteroj SEF