• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
  Namn Beskrivning Kategori Tillverkare
Brev till Helsingborgs Radio-station om eo-utsändningar 1932_fram
Till Helsingborgs radiostation ang. utsändningar på Eo

SEF har tydligen bifallit herr Gustav Henrikssons önskan om uppmuntran till Helsingborgs radiostation med anledning av utsändningar om/på eo.

Leteroj SEF
svedaj-rektaj-membroj-de-uea-1929-31
Svedaj rektaj membroj de UEA 1929-31 Membrolistoj SEF
sef-klubbar-anslutna-1939
SEF-klubbar anslutna 1939 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1938
SEF-klubbar anslutna 1938 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1937
SEF-klubbar anslutna 1937 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1935
SEF-klubbar anslutna 1935 Kluboj de SEF SEF
sef-klubbar-anslutna-1934
SEF-klubbar anslutna 1934 Kluboj de SEF SEF
interna-dokumento
SEF - utkast brev t Hugo - oenighet Radiodiskussionen 1933 Labordokumentoj SEF
ikon-informilo
SEF - Upprop Sam Janssons minnesfond - 18nov1939

Upprop för minnesfond till minne av Sam Jansson, undertecknad av flera kända namn.

Varbiloj SEF
interna-dokumento
SEF - trad de 1932 års supplement till 1931 års jubileumsmatrikel - 1932 Raportoj SEF
ikon-informilo
SEF - flygblad offentlig esperantoexamen 1932

Offentlig Esperantoexamen med musik och föredrag. Det var tider det...

Varbiloj SEF
interna-dokumento
SEF - Esperanto i det praktiska livet - Torbjär - 30-tal

Propaganda, antagligen, men flera saker som nämns i texten skulle kunna undersökas.

Raportoj SEF