• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Megalli, Setälä och Lapenna. Engelska med naturmetoden ett hot.

sef-letero-1949-50-elcerpo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 631

Nur la unuaj paĝoj de kajeroj kiuj estas kunligitaj en unu teko de 57 paĝoj.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 521

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 580

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 408

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Gdansk 5a - 8a de Majo 2016.

Verksamhetsplan och budget för 2016 och 2017

Raporto kaj propono de la estraro pri 12-monata membroperiodo kaj ŝanĝo de § 5.1 de nia statuto

Estrara propono doni al Ebbe Vilborg honoran membrecon de SEF

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 434

Tagordo, Jarraporto kaj revizora raporto de la kongreso en Uppsala 2015.

Förslag till årsmötet 2015
A. Fråga om stödmedlemskap – "Esperantovänner"
B. Fråga om övergång till 12-månadersmedlemskap

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 501

Tagordo, Jarraportoj, revizora raporto de la kongreso en Karlstad la 11an de Majo 2013.

Diskutproponoj por daŭra informlaboro: Eblecoj de ”eksteraj rilatoj”, Argumentoj taŭgaj por diversaj celgrupoj, Membroflegado, kursoj kaj reklamo,  Ebla informmaterialo kaj Konkludo – propono pri eblaj strategioj.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 404

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 424

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 637

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 15a de Majo 2010.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 464

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Borlänge, Fornby folkhögskola 22a - 24a de Majo 2009.

KELO-Jarkunsido-SEF-2008
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 467

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Gotenburgo 2-4a de Majo 2008.