• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

34 punkter med lite klotter.

sef-klubbrapporter-1942
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 653

Neskanita sed eble indas skani?

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 603

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

kaest_logo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Stella Lindblom rapporterar från seminarium om arkivering i Slovakien. Även föreläsarlista.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 401

Propagandablad utskickade (20 000 st), Esperanta-Studservo startat - första brevet under eo-veckan.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 278

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 266

Sammanställning av reslutatet från tillverkningen av affischer och flygblad.

interna-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 257

Propaganda, antagligen, men flera saker som nämns i texten skulle kunna undersökas.