• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 720

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 570

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 517

Ĉiutaga korespondado; leteroj, poŝtkartoj, demandoj pri komecigo de kursoj kaj kluboj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 534

Arbetsmaterial och broschyrer från 1931+35

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 682

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 458

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Borlänge, Fornby folkhögskola 22a - 24a de Majo 2009.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 630

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 15a de Majo 2010.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 420

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Ne-skanita
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 718

Ne skanita.

Diversaj kontoj, p. 1-55. Pagoj de kluboj, p. 91-94.