• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-Teko-aktujo
Kategori: Tekoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 599

Pärm med kopior av protokoll och liknande dokument sent 1930-tal till 1940-tal.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 620

Danskt förslag om nordisk samverkan.

Ne-skanita
Kategori: Matrikuloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Det verkar vara en uppsättning av kuvert adresserade till personer som vanemässigt tillsändes material.

ikon-26aUK-1934
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 575

Ne skanita. I.a. korespondado inter la sveda LKK kaj la Centra Oficejo en Ĝenevo.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 728

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 451

Utformning av propaganda.

oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 501

Kortare rapport om 'Esperanto i Skövde folkskolor' samt några bilagor.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 404

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

Ne-skanita
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 641

Ne skanita.