• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 728

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 817

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-kongress 1944 deltagarförteckning_fram
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 636

SEFs 38e kongress i Karlskoga drog 155 deltagare.

Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 763

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 666

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 696

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 603

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 507

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 491

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 495

Broschyrtryckning, SvEspKon i Stockholm -48, Mer om arvet efter Soneson.

SEF-prot. 19aug1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 474

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.