• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 285

(Mycket dåligt original.) Turnén med Vitek har lett till diskussion om teknisk utrustning.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 249

Om telegram till grannländerna samt eftersvallet av Viteks föreläsningsturné.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 249

Strönne stödjer idén om lotteri.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 214

Tryck av affisch var vanskligt under ett valår. Strönne höjer rösten för bättre tidsplaner.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 285

Förberedelser inför tryckning av Minneslista, en PM med det allra viktigaste för det kommande året.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 245

Funderingar inför styrelsemöte.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 239

Upprop till FN om esperanto. Första sändningen från Sverige: 10 200 deklarationer.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 218

Allmänna funderingar. Femte sändningen har gått men ingen slutsiffra nämns.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 237

Strönne tänker högt ang användning av medel för resebidrag för att skaka liv i insomnade klubbar.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 193

Inalles 11 864 underskrifter och i vilka yrkeskategorier undertecknarna hör hemma.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 522

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

interna-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 441

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.