• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 556

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-VU-prot 04okt1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 673

Reklamkort till landets scouter, La Espero utbildningsnummer till landets seminarier, beslut ang. Albin Sonesons dödsbo.

SEF-VU-prot 05dec1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 419

Lars Brusewitz rapporterar. Världsfederalisternas upprop avslås.

SEF-VU-prot 06maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 567

Bl a nytryck av 500 ex för föreläsningsturné i Norrland eftersom de gamla tagit slut.

SEF-VU-prot 07mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 558

Om ABF-kurs på Brunnsvik och internationellt lärarsamarbete.

SEF-VU-prot 08feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 487

Tillstånd för SEF att översätta och ge ut Svensk-internationella Pressbyråns veckorevy på esperanto.

SEF-VU-prot 08mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 614

Beslut att trycka 4000 medlemskort för Amikaro de Esperanto.

SEF-VU-prot 11jul1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 504

Tack har inkommit från Ungern för gåvopaket. SEF skickar gåvopaket till utlandsesperantister. 

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 432

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

SEF-VU-prot 20maj1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 427

Bättre kopia finns i relaterat dokument.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 460

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.