• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 487

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-VU-prot 04okt1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 596

Reklamkort till landets scouter, La Espero utbildningsnummer till landets seminarier, beslut ang. Albin Sonesons dödsbo.

SEF-VU-prot 05dec1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 361

Lars Brusewitz rapporterar. Världsfederalisternas upprop avslås.

SEF-VU-prot 06maj1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 500

Bl a nytryck av 500 ex för föreläsningsturné i Norrland eftersom de gamla tagit slut.

SEF-VU-prot 07mar1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 486

Om ABF-kurs på Brunnsvik och internationellt lärarsamarbete.

SEF-VU-prot 08feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 417

Tillstånd för SEF att översätta och ge ut Svensk-internationella Pressbyråns veckorevy på esperanto.

SEF-VU-prot 08mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 540

Beslut att trycka 4000 medlemskort för Amikaro de Esperanto.

SEF-VU-prot 11jul1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Tack har inkommit från Ungern för gåvopaket. SEF skickar gåvopaket till utlandsesperantister. 

SEF-VU-prot 12apr1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

Inbindning av Paul Nyléns tidningar samt lotteri hos de Vanfördas förening.

SEF-VU-prot 15mar1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 362

VU föreslår Björn Collinder som hedersmedlem. Planering för Komuniko nr-o 3.

SEF-VU-prot 20maj1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Bättre kopia finns i relaterat dokument.

SEF-VU-prot 22feb1946_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 392

Planer på att ta emot nederländska krigsbarn som ska få lära sig eo hos svenska faddrar.