• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
oficiala-dokumento
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 279

Avskrift till folkskoleinspektör Bror Eriksson av hemställan som sänts till Folkskolestyrelsen i Skövde.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 234

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 217

Utdrag ur Viteks brev om föreläsningar, samt Strönnes kommentarer.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 318

Ett frö. En start. Ett "skelett".

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 248

En idé om esperantotryck på tändsticksaskar verkar falla i god jord.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 245

Detaljer kring utformning av affischen och hantering av ärendet.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 277

Administrationen av korrespondenskursen föreslås hamna i Gbg eller Malmö.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 342

Rapport om antal åhörare. Vid 90 sammankomster kom 7 150, varav bara 600 var klubbmedlemmar.

ikon-sef-informilo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

Uppgifter om vart de 10 000 affischerna tagit vägen och hur många varje mottagare fått.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 185

Inalles 11 864 underskrifter och i vilka yrkeskategorier undertecknarna hör hemma.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 231

Strönne tänker högt ang användning av medel för resebidrag för att skaka liv i insomnade klubbar.