• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 233

Del av Rapport från Almén. Prenumeranter av La Espero uppmanas bli medlemmar i SEF.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 264

Noteringar om uppvaktning hos mäktiga riksförbund samt Amikaro.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 283

Info om avbruten föreläsningsturné av Roland Dupuis, samt kopia på kondoleansbrev till densamme.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 252

Återvärvningsförsök av medlemmar som tappat sugen under kriget. 

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 381

Dagordningen skannad. Lite mer klotter på baksidan ej skannat.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

En fet lista i 40 punkter. Man blir trött bara man tänker på det.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 318

34 punkter med lite klotter.

ikon-sef-tagordo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 310

Med personliga anteckningar. Punkter om bl a Amikaro de Eo, utskick av påminnelser och tackbrev, säsongens föreläsningsturnéer, samarbeten med andra.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 378

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

oficiala-dokumento
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 317

Brev med bön om hjälp att få Radiotjänst att (fortsätta) sända på esperanto.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 324

Pressmeddelande att Esperantofrämjandet beviljats insamlingspostgiro.