• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
sef-programarkivo-ii-1944
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 542

La fina elsendo kun programaj proponoj al la kluboj. Ege malbona originalo. Mi provis altigi la kvaliton en la dosiero, sed ne bone sukcesis.

Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 556

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 459

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Ekonomisk sammanställning över Amikaro 1945, samt matrikel med inbetalda summor.

ikon-dokumento-de-sef
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 333

Slutkläm på tändsticksaffären.

interna-dokumento
Kategori: Ekonomio
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 316

Kommentarer av Birger "Biĝo" Gerdman.

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 721

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 616

Danskt förslag om nordisk samverkan.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 622

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 463

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.

SEF-prot. 19aug1945_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 432

Kongressen drog 172 deltagare från nio länder. Propaganda, medlemsvård och inbindning av tidningar.